Výška poplatku za prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu je 3,6 €/m2/mesiac.

Výška nájmu za kancelárske priestory sa určí podľa individuálnej ponuky.